Intimidatie, agressie & geweld

Wil je weten wat je kunt doen wanneer je je belaagd of bedreigd voelt? Of heb je vragen rondom jou beveiliging of rechtshulp? Voel je je als vrouwelijke politica geïntimideerd? Heb je behoefte aan nazorg, voor jezelf en/of jou gezin?

Om je bij deze vraagstukken te helpen, is het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OTWB) ingericht. Burgemeesters, wethouders en raadsleden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) kunnen hier terecht. Heb je een onveilig gevoel, maar ben je nog niet geconfronteerd met een concreet incident of wil je juist over dat grijze gebied vertrouwelijk sparren? Ook dan is het OT het juiste aanspreekpunt voor jou. Het OT geeft lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers in deze gevallen een vertrouwelijke steun in de rug en adviseert welke vervolgstappen gezet kunnen of soms moeten worden.

Het OTWB is een aanvulling op de ondersteuning die de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, de commissarissen van de Koning en politieke partijen vanuit hun rol bieden. Het OTWB biedt een breed en snel in te schakelen netwerk van vakgenoten, experts en ervaringsdeskundigen.

2DOC: Trailer Doelwit

2DOC: Trailer Doelwit

2DOC: Doelwit | Seizoen, 1 Aflevering 13

Interviews

In een serie van 8 interviews vertellen verschillende ervaringsdeskundigen van het OT over de impact van intimidatie, agressie en geweld op hun leven en hun functioneren:

Lees meer

Hoe werkt het?

U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 070-373 83 14. U krijgt dan een van de contactpersonen van het Ondersteuningsteam aan de lijn.

Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, wethouders en raadsleden en het ministerie van BZK.

Deze contactpersoon denkt met u mee, adviseert en schakelt waar nodig netwerkpartners in. Dit netwerk van vak-/ambtsgenoten en ervaringsdeskundigen in de regio is beschikbaar voor snelle, praktische adviezen. Ook kunnen experts op het gebied van bijvoorbeeld beveiliging, rechtshulp en nazorg worden ingeschakeld.

Contactpersoon bij de Wethoudersvereniging

  • Jeroen van Gool , T | 070-2210770
  • Vandana Jankipersadsing, T | 070-2210773

Aangifte, melding en schade

Wanneer u te maken krijgt met bedreiging, agressie of intimidatie is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Op die manier kunt u bijvoorbeeld geleden schade vergoed krijgen. Het is ook mogelijk om een melding bij de politie te maken. Dit gebeurt als het betreffende incident geen strafbaar feit oplevert. Wanneer de politie het incident registreert, kan deze informatie in de toekomst mogelijk bruikbaar zijn bij een nieuwe zaak tegen dezelfde dader.

Wat doen we?