b94a3a656ed915ca4081124807ecb6f9e1f461f9

Afscherming bezoekadres in Handelsregister voor politieke ambtsdragers

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kamer van Koophandel (KVK), en verschillende beroepsverenigingen hebben op 31 januari een Convenant voor afscherming bezoekadressen politieke ambtsdragers in het Handelsregister overeengekomen. Hierdoor kunnen politieke ambtsdragers, zoals wethouders en raadsleden, en hun partners of huisgenoten met een eigen onderneming hun bezoekadres gemakkelijk afschermen in het Handelsregister, om hun woonomgeving te beschermen.

Minister Hanke Bruins Slot zei over deze maatregelen: "Het is zorgwekkend dat deze stappen nodig zijn. Bedreigingen van politieke ambtsdragers, zowel online als offline, zijn onacceptabel. Het afschermen van bezoekadressen in het Handelsregister maakt het werken voor politieke ambtsdragers en hun gezin veiliger."

Uit recent onderzoek is gebleken dat 49% van decentrale politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters, waterschapsbestuurders en Statenleden, het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie of intimidatie. Dit is een forse toename ten opzichte van 2014, toen het percentage nog op 26% lag.

De KVK benadrukt ook het belang van de veiligheid van politieke ambtsdragers: "Helaas komen intimidatie en verschillende vormen van dreiging aan huis steeds vaker voor. Het is belangrijk dat politieke ambtsdragers in een veilige omgeving hun maatschappelijke rol kunnen vervullen, en daarom juichen wij het toe dat er nu wettelijke mogelijkheden zijn om hun bezoekadres af te schermen."

Het convenant is ondertekend door verschillende beroepsverenigingen, zoals het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en vele andere. Deze verenigingen willen hiermee bijdragen aan de bescherming van politieke ambtsdragers en hun gezinnen.

b94a3a656ed915ca4081124807ecb6f9e1f461f9