Beeldmerk wethouder

Artikel Binnenlands Bestuur: Lijsttrekkers, torn niet aan autonomie gemeenten

De Wethoudersvereniging roept landelijke politici op om tijdens hun verkiezingscampagnes de lokale autonomie van gemeenten te respecteren. In een recent artikel werd opgemerkt dat sommige politieke figuren, zoals VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz, voorstellen doen die de beleidsvrijheid en autonomie van gemeenten kunnen beïnvloeden.

Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging, benadrukt het belang van het behoud van de gedecentraliseerde eenheidsstaat. Ze stelt dat gemeenten dichter bij de inwoners staan en daardoor een beter beeld hebben van hun situatie. Het is essentieel dat het rijk de beleidsvrijheid en autonomie van gemeenten faciliteert en ondersteunt.

Hendrickx wijst ook op de noodzaak van samenwerking op regionaal niveau, vooral op het gebied van hoogspecialistische jeugdzorg. Ze benadrukt het belang van het Huis van Thorbecke en roept het rijk op om lokale initiatieven te blijven ondersteunen in plaats van ze te ondermijnen.

Laten we samenwerken en de kracht van lokale besluitvorming en maatwerk erkennen en waarderen.

Lees het hele artikel hier.

Beeldmerk wethouder