Artikel Binnenlands Bestuur: Nieuwe bestuurscultuur betekent vooral respect en vertrouwen

"Omzien naar elkaar vooruitkijken naar de toekomst", is de titel van het regeerakkoord dat de Haagse coalitiepartijen onlangs presenteerden. Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging, grijpt het aan om haar wensen voor 2022 uit te spreken. 

'Allereerst ben ik heel blij dat het akkoord er is en dat er een nieuwe ploeg aan de start staat in Den Haag', begint Marcelle Hendrickx. 'Het nieuwe kabinet is een interessante mix van ervaren politici en praktijkdeskundigen. lk hoop dat die blik van buiten helpt bij het oplossen van de vraagstukken waarmee we kampen: bestaanszekerheid, stikstof, natuur en milieu, het sociaal domein en de woonopgave. lk hoop ook dat het kabinet daarbij vooral een langetermijnstrategie hanteert. Daarnaast verwacht ik dat nieuwe bewindslieden op bezoek gaan bij gemeenten en regio's. En dat er dan een dialoog ontstaat die niet alleen over financiƫn gaat maar vooral over de inhoud. Niet alleen over het wat, maar ook over het hoe. Gemeenten zijn een essentiƫle schakel tussen het landelijk bestuur en inwoners, gebruik ze. Heb oog voor de uitvoering en maak meer gebruik van de kennis en ervaring van mensen die iedere dag in de wijk zijn.'

Bestuurlijke verhoudingen

Los van inhoudelijke uitdagingen, ligt er ook een opgave om verhoudingen te verbeteren, constateert Hendrickx: de verhouding tussen bestuurslagen

onderling en tussen bestuur en burger. ' Bestuurlijke verhoudingen zijn voor de Wethoudersvereniging een belangrijk gespreksonderwerp in ons contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Met BZK spreken we ook over hun rol, want gemeenten zijn gebaat bij een krachtig moederdepartement. Zo heeft BZK een aandeel in het ondersteunen van bestuurders in de omgang met vraagstukken als verharding en verruwing, het Netwerk Weerbaar Bestuur is hierin van belang. In dat netwerk gaat het over krachtdadig en deskundig zijn, essentieel voor de toolkit van (lokale) bestuurders.

In gemeenten starten straks ook nieuwe ploegen. Je wilt dat die fris en fruitig kunnen beginnen.'

Nieuwe bestuurscultuur

Meer aandacht voor de uitvoeringskant van beleid, verbetering van de interbestuurlijke verhoudingen en de relatie met de burger, krachtdadigheid en deskundigheid. Het klinkt als een oproep om samen werk te maken van een "nieuwe bestuurscultuur", een diffuse term die veelvuldig in en om politiek Den Haag klinkt. 'Je kunt dat heel groot maken. Maar het gaat over inhoud, respect en vertrouwen, eigenlijk vooral over de vraag hoe je als mens met elkaar omgaat. Als je wordt gebeld neem je de telefoon op, luister naar elkaar. En heb ook vertrouwen dat als een bestuurlijk partner een noodsignaal afgeeft, dat dit terecht is. Dat verplicht gemeentes ook om gecontroleerd om te gaan met aan de bel trekken bij het Rijk: goed bestuur is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van alle bestuurslagen. En laten we vooral niet vergeten voor wie we het allebei doen: onze inwoners.

MKF HR Marcelle 78 1 v2