logo bb 1 1 ScaleWidthWzg0MF0

Binnenlands Bestuur: Wethouder dient tegenmacht te bevorderen

Op 7 december publiceerde Binnenlands Bestuur een artikel over het onderzoek van Avans Hogeschool in opdracht van de Wethoudersvereniging over macht en tegenmacht in het wethouderschap. Het hele artikel is hier te lezen. 

Het stelsel van macht en tegenmacht is essentieel voor een goed functionerende democratie en dat zien wethouders als een groot goed. Ondanks de ervaren oplopende druk zijn zij positief over de rol van tegenmacht. Als het maar respectvol blijft. Dat blijkt uit onderzoek van Avans Hogeschool in opdracht van de Wethoudersvereniging.

Fundament

Van alle tegenmachten in het lokale krachtenveld, ziet de wethouder de gemeenteraad, het college en sociale media als meest bepalende dan wel aanwezige elementen in het besluitvormingsproces. Wethouders ervaren tegenmachten ‘binnen de politieke democratie’ als het fundament. Hier zijn de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie belangrijke spelers. Zij hebben grote invloed op de uiteindelijke besluitvorming. Wethouders ervaren echter een teveel aan juridische of financiële bezwaren wel als ‘hinderlijk’. Het devies is hier: samen (blijven) optrekken.

Proactief opzoeken

Tegenmachten ‘gerelateerd aan de politieke democratie’ zien wethouders vooral als raadgevend. Zij waarderen de input van een rekenkamer of Wmo-adviesraad. Omdat zij meer op afstand staan, lijkt de mate van ervaren tegenmacht beperkt. Wel vinden wethouders controles of evaluaties achteraf soms spannend of verrassend. ‘Goed luisteren’ is hier het devies. Tegenmachten die ‘min of meer los staan van de politieke democratie’ beschouwen wethouders als ‘bron van kennis en kunde’. Hier is de voorspelbaarheid het laagst. De opkomst van social media speelt hier een rol net als de mate van contact met de lokale samenleving. Tijdige interactie levert veel meerwaarde op, want voorstellen worden er beter van en het proces verloopt rustiger. Het devies is hier: proactief opzoeken.

Integer handelen

Als een wethouder concrete voorstellen en besluitvorming in wisselwerking met raad(sleden) en college creëert en realiseert wordt er kritisch gecontroleerd en gespiegeld. Voor de wethouder is het dan ook mogelijk de invloed van raads- of commissieleden in te perken of te sturen. Het devies is hier: integer (blijven) handelen. Het college wordt gezien als belangrijke basis, maar de sfeer is wel bepalend. Bij een goede sfeer ervaart de wethouder veel steun. Onderlinge kritiek en een zekere ‘positieve spanning’ wordt gewaardeerd. 

Lees het hele artikel verder via deze link.

logo bb 1 1 ScaleWidthWzg0MF0