Logo whv placeholder

Brief aan informateur Hamer over lokaal bestuur

Op 14 mei hebben wij een reactie gegeven op het onderzoeksrapport 'Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020' waarin de rol van burgemeesters ter discussie werd gesteld.

Inmiddels hebben wij samen met de Nederlandse Genootschap van Burgemeesters en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een brief opgesteld om het voortouw te nemen in deze discussie. Met deze brief willen wij informateur Mariëtte Hamer informeren en waarschuwen voor een geïsoleerde aanpak van losse onderdelen in het lokale bestuur, zoals een andere aanstellingswijze van de burgemeester. Verder stellen wij een onderzoek op om meer gegevens te verkrijgen over de ontwikkelingen in het openbaar bestuur, met in het bijzonder de rol en positie van wethouders. Hierover volgt later meer informatie.

U kunt de brief die wij sturen naar informateur Hamer lezen in het onderdeel 'Brieven aan Tweede Kamer & Ministeries', klik daarom hier door voor de brief.

Logo whv placeholder