Circulaire: Overname ICT na ambtstermijn decentrale politieke ambtsdragers

Het is bekendgemaakt via een circulaire dat het onder voorwaarden mogelijk wordt dat de voormalige ambtsdrager na afloop van het ambt de hem of haar tijdens het ambt ter beschik­king gestelde ICT-apparatuur kan behouden. U kunt het document met alle informatie rechts downloaden of klik hier

pexels luis gomes 546819