Schermafbeelding 2023 10 20 om 16.02.43

Column Jeroen van Gool: Wethoudersverkiezingen?

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is begonnen. Bestaanszekerheid, stikstof, klimaat, woningbouw, vertrouwen in de overheid en verschraling van lokale voorzieningen zijn de meestgenoemde termen in de recente profileringsdrang van landelijke partijen. Maar laat nu elk van deze thema's vooral in de uitvoering op het bordje van wethouders liggen. Goed beschouwd, gaan de verkiezingen dus eigenlijk over het takenpakket van de wethouder. 

Zo was er nog onlangs discussie over de verschillen tussen het armoedebeleid van gemeenten en dat gemeenten eerst andere opties moeten onderzoeken voordat ze overgaan tot het verhogen van de onroerendezaakbelasting. Dit zijn regelrechte aanvallen op de beleidsvrijheid, differentiatiemogelijkheid en autonomie van gemeenten. 

Natuurlijk is de rijksoverheid stelselverantwoordelijk en mag de Tweede Kamer de kaders stellen en controleren. Maar voorkom dat vanuit het rijk alles wordt dichtgetimmerd en het onuitvoerbaar is! Zorg liever voor voldoende randvoorwaarden als geld, capaciteit en beleidsvrijheid! Zorg ervoor dat rijk, provincie en gemeenten elkaar niet tegenwerken, maar vooral met elkaar in gesprek blijven over wat wenselijk is in hun gebied! Maak waar dat iedere regio telt! Stimuleer dat er kennis wordt gedeeld en maak innovatie mogelijk! 

Dat is waar de kracht van ons openbaar bestuur de afgelopen eeuwen op uitblonk. Laat dat ook nu het adagium zijn waarlangs de campagne gevoerd worden. En laat wethouders doen wat wethouders behoren te doen.Schermafbeelding 2023 10 20 om 16.02.43