Consultatiereactie statenleden en raadsleden

Recent heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een consultatie met betrekking tot de wijziging van het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers in verband met de verhoging van de vergoedingen voor Statenleden en raadsleden. Wij hebben een verzoek ingediend waarin wij vragen of er een soortgelijke verhoging van de vergoeding voor wethouders door te voeren. Dit hebben wij gedaan omdat de laatste jaren naar ons oordeel de vergoeding buitenproportioneel achtergebleven is ten opzichte van de taakverzwaring die wethouders ervaren. 
De hele brief aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hier te lezen.