AdobeStock 332414466

De verplichte risico-analyse voor kandidaat-wethouders wordt niet verplicht

Het ministerie van BZK heeft in een brief van 15 november 2021 aan de burgemeesters laten weten dat de risico-analyse integriteit van kandidaat-wethouders voorlopig niet verplicht wordt.

De Raad van State heeft fundamentele bezwaren geuit op de nota van wijziging en het ministerie gebruikt de komende maanden om deze bezwaren te bestuderen en om overleg te voeren met de koepels. 

De voorgestelde  wettelijke regeling staat volgens de RvS op gespannen voet met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet) en, in samenhang daarmee, het legaliteitsbeginsel en de rechtszekerheid.


De behandeling van het reeds ingediende wetsvoorstel voor het verplicht stellen van de VOG wordt voortgezet, waarbij de inzet erop gericht blijft dat dit uiterlijk 1 april 2022 in werking treedt.

In die brief geeft de minister ook aan dat het proces van de benoeming van nieuwe wethouders wordt geƫvalueerd, zodat die ervaringen kunnen worden betrokken bij een uiteindelijk in te dienen zelfstandig wetsvoorstel Inzake de risicoanalyse voor wethouders.

AdobeStock 332414466