MKF HR Marcelle 78 1 v2

Column: Elk eind markeert een nieuw begin

Als u dit leest zijn de gemeenteraadsverkiezingen alweer achter de rug. Dat betekent het eind van  een bijzondere bestuursperiode.

In de afgelopen 4 jaar is er veel gebeurd: de invloed van taakverzwaring voor gemeenten als gevolg van de decentralisaties werd zichtbaar. We hebben voor de zoveelste keer de invoering van de omgevingswet zien verschuiven. En dat alles onder het juk van een wereldwijde pandemie die het openbaar leven stil legde. En alsof dat niet genoeg is, dient zich de volgende crisis met Oekraïne- vluchtelingen al weer aan.

Voor velen van u is dit ook een spannend moment: hoe zal mijn partij het doen in het stemlokaal? Doen we met een volgende coalitie weer mee? En ben ik dan nog steeds de gedroomde wethouderskandidaat? Los daarvan zult u ook zelf de afweging moeten maken of u weer voor een volgende ronde mee wilt doen. Spannende tijden dus voor de wethouders van Nederland.

Ondertussen wordt overal al weer vooruit gekeken en worden plannen gesmeed voor een nieuw bestuursprogramma voor de komende vier jaar. Voor alle gemeenten is dit het moment om opnieuw te kijken wat er lokaal moet gebeuren en hoe de gemeentelijke organisatie daar het best op in kan spelen. Voor veel gemeenten spelen ongetwijfeld vraagstukken over woningbouwlocaties, de energietransitie en de vormgeving van de sociale agenda. Of hoe na de corona-pandemie de samenleving weer op gang kan worden gebracht. Vraagstukken waar lokaal weer antwoorden op worden gevonden en waar de komende vier jaar wethouders hun mouwen voor op stropen. Zo markeert elk eind weer een nieuw begin.

Dat geldt ook voor onze vereniging. Ook wij kijken vooruit. Wat blijft is dat de wethoudersvereniging voor al deze (nieuwe) bestuurders de komende bestuursperiode weer ondersteuning op maat biedt. Voor advies, training, collegiale uitwisseling: u weet ons te vinden.

MKF HR Marcelle 78 1 v2