Logo whv placeholder

Enquete: Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Het sinds 2019 geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt geëvalueerd.

Onderstaande enquête is een van de manieren om een beeld te krijgen van hoe de uitvoering hiervan in de praktijk wordt beleefd. Bent u een politieke ambtsdrager, bent u betrokken bij de uitvoering van dit rechtspositiebesluit, of heeft u op een andere manier met dit besluit te maken (gehad), dan vragen wij u deze enquête (link is reeds verlopen) in te vullen.

De enquête bestaat uit 17 vragen, verdeeld over 8 categorieën. Er is ook ruimte om uw eigen rechtspositionele onderwerpen in te brengen.

Het beantwoorden van de vragen kost 5-10 minuten. De tekst van sommige vragen is uitgebreider dan gewoonlijk omdat het om technische onderwerpen gaat.

Logo whv placeholder