image v3

Evaluatie en aanbevelingen Regeling veilig wonen voor decentrale bestuurders

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het programma Weerbaar Bestuur opgezet om politieke ambtsdragers en de ambtelijke organisatie te beschermen tegen bedreiging, intimidatie of andere ondermijnende invloeden. Er wordt onder andere ingezet op maatregelen om de woningen van decentrale bestuurders veiliger te maken. De regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders is toegevoegd aan de regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers en biedt een vergoeding van maximaal € 2.400 (incl. btw) voor preventieve beveiligingsmaatregelen. In het najaar van 2022 onderzocht DSP-groep de regeling en formuleerde adviezen voor mogelijke aanpassingen en aanvullende maatregelen ter verbetering van de beveiliging van de woonsituatie van decentrale bestuurders. De regeling heeft als doel de veiligheid van woningen van decentrale bestuurders te verhogen en een minimale uniforme beveiligingsstandaard te verkrijgen. Het onderzoek concludeert dat de beoogde werking van de regeling in enige mate wordt behaald, maar er is ruimte voor verbetering. De regeling is bij ruim de helft van de bestuurders en decentrale overheden bekend, maar wordt relatief weinig gebruikt vanwege onbekendheid met de regeling, het ontbreken van behoefte aan maatregelen en de blijvende dreiging van publiek debat.

De hele circulaire is te lezen via deze link.

image v3