test

Hoe worden vrouwen wethouder?

 Hoe ziet het proces om wethouder te worden eruit? En wat kan ons dat vertellen over de achterstand van vrouwen ten opzichte van mannen in het ambt?  Op dit moment is slecht 29% van de wethouders vrouw. Welke factoren in het proces om wethouder te worden zorgen ervoor dat het voor vrouwen minder makkelijk is om wethouder te worden? En welke factoren zorgen er juist voor dat vrouwen wél wethouder worden?

Dit proces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats en er is nog weinig tot geen onderzoek naar gedaan. Daarom gaan de Wethoudersvereniging, onderzoeker Zahra Runderkamp en Meer Vrouwen in de Politiek hier onderzoek naar doen om vervolgens activiteiten te organiseren die bijdragen aan meer vrouwelijke wethouders. 

Het doel van dit onderzoek is om de instroom van vrouwelijke wethouders te bevorderen. Het tekort aan vrouwelijke vertegenwoordiging in leidinggevende politieke functies legt de voortdurende uitdagingen bloot waarmee vrouwen worden geconfronteerd bij het bereiken van evenwichtige loopbanen in dit domein. De Wethoudersvereniging, onderzoeker Zahra Runderkamp en Meer Vrouwen in de Politiek hebben subsidie gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om onderzoek te doen naar het bevorderen van de instroom van vrouwelijke wethouders. e brengen het proces tot hoe je wethouder wordt beter in kaart om interventies te ontwikkelen om te zorgen dat er in de nabije toekomst meer vrouwelijke wethouders worden geïnstalleerd.

Om de instroom in de toekomst een boost te geven is het belangrijk om te begrijpen welke factoren bijdragen zodat vrouwen wethouder worden. Het gebrek aan inclusiviteit op deze terreinen heeft gevolgen voor de representativiteit van besluitvorming en beleidsvorming, omdat verschillende perspectieven en ervaringen niet voldoende worden meegenomen. Dit geldt voor vrouwen in z'n algemeenheid en groepen daarbinnen, zoals vrouwen van kleur, vrouwen met een beperking, en meer.

Het proces begint bij het ontwikkelen van de interesse om politiek actief te worden bestaat uit aansluiting zoeken bij een politieke partij, politiek actief worden, een netwerk opbouwen binnen de partij, solliciteren op de functie van wethouder en benoeming tot wethouder. Dit proces ziet er niet voor iedereen hetzelfde uit en zal voor de één meer stappen bevatten dan voor de ander. In dit onderzoek richten we ons op het gedeelte van het proces dat leidt tot de benoeming als wethouder, het zogenoemde ‘legislative recruitment process’. De aanbevelingen die hieruit volgen zijn waardevol voor het realiseren van een meer representatieve instroom van wethouders.

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een inventarisatie onder alle vrouwelijke wethouders en focusgroepen met vrouwelijke wethouders, politieke partijen en (in)formateurs.

De inventarisatie is een vragenlijst die wordt verstuurd door de Wethoudersvereniging naar alle vrouwelijke wethouders in november en december dit jaar. De focusgroepen vinden plaats tussen januari en maart 2024.

Wil je meedoen aan de focusgroepen? Stuur dan een bericht naar info@mvip.nl 

test