NVB

Hypotheekverstrekking aan wethouders

Wij, samen met het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB), hebben contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), naar aanleiding van signalen dat onze leden problemen ondervinden bij het verkrijgen van een hypotheek bij verhuizing voor een nieuwe functie. Door de wettelijke plicht om in de benoemde gemeente te wonen, kan het nodig zijn om te verhuizen. Echter, veel geldverstrekkers zien het politieke ambt niet als stabiel inkomen, gezien de beperkte termijn van benoeming, wat het verkrijgen van een hypotheek bemoeilijkt.

De NVB erkent deze problematiek en wijst op de mogelijkheid om een stabiel inkomen te bepalen op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Hoewel dit een mogelijke oplossing biedt, blijft de beslissing om deze methode toe te passen bij de individuele hypotheekverstrekker, gezien het hun eigen risico acceptatiebeleid betreft.

Wij hebben, op het verzoek van wethouders, dit probleem aangekaart bij alle hypotheekverstrekkers. De NVB heeft toegezegd dit signaal te delen met haar leden.

Wij willen je echter vragen om jouw ervaringen met ons te blijven delen, zodat we een compleet beeld hebben van de situatie en verder kunnen werken aan oplossingen voor eventuele problemen. Mocht je nog steeds moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een hypotheek, aarzel dan niet om dit bij ons te melden via: info@wethoudersvereniging.nl

NVB