Integriteitsbeschuldigingen onder de loep : een onderzoek naar de realiteit achter integriteitsbeschuldigingen in het lokaal bestuur

Teun Bruggeman heeft in 2022 onderzoek gedaan naar integriteitsbeschuldigingen tijdens zijn onderzoeksstage bij de Wethoudersvereniging. 

Deze thesis onderzoekt integriteitsbeschuldigingen die gemaakt zijn over wethouders in de periode 2018-2022. Er wordt gekeken naar welke wethouders worden beschuldigd, de typologie van de beschuldigingen, wat de uitkomsten zijn van integriteitsonderzoeken over de beschuldigingen en wat de consequenties van de beschuldigingen zijn voor het aftreden van wethouders. De aanleiding van dit onderzoek is de tendens dat integriteitsbeschuldigingen vaker worden ingezet als ‘politiek wapen’. De integriteitsbeschuldigingen worden samen met de uitkomsten van integriteitsonderzoeken gezocht in krantenartikelen. De data wordt vervolgens vergeleken met data over het aftreden van wethouders van de Wethoudersvereniging. De analyse van deze data toont aan dat 42% van de integriteitsbeschuldigingen die konden worden onderzocht niet is gebaseerd op een feitelijke integriteitsschending. 36% van de wethouders die zo’n niet-feitelijke integriteitsbeschuldiging hebben ontvangen is afgetreden wegens deze beschuldiging. Vooral integriteitsbeschuldigingen die gaan over het onjuist behandelen van de medemens of het onjuist gebruik van autoriteit hebben invloed op het aftreden van wethouders. De bevindingen uit de krantenanalyses tonen aan dat er veel voortgeborduurd wordt op een kwestie, zodra de kwestie ‘aanslaat’ bij nieuwsconsumenten. Als zoiets snel kan worden voorkomen, zullen de consequenties van de niet-feitelijke beschuldigingen op het aftreden van een wethouder wellicht minder hevig zijn.

download v7