Lectorale rede Julien van Ostaaijen: Robin Hood en de Rechtsstaat

Op 27 mei gaf Julien van Ostaaijen, Lector Recht & Veiligheid bij Avans Hogeschool, zijn lectorale rede.

Het was een inspirerende rede met verschillende bijdragen van Ron Tenge, voorzitter Stuurgroep Expertisecentrum Veiligheid, Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging en Jacomine Ravensbergen, lid College van Bestuur Avans Hogeschool.

Lees de lectorale rede van Julien van Ostaaijen.

thumbnail image004

Lectorale rede Julien van Ostaaijen

Lectorale rede Julien van Ostaaijen