Monique Esselbrugge

Maak nader kennis met kandidaat-bestuurslid Monique Esselbrugge

“Old city, young Vibe” is de slogan van het mooie Nijmegen. Hier ben ik Wethouder namens D66. Ik heb daar de portefeuille financiën, economie, binnenstad&toersime, citymarketing en personeel & organisatie.

Mijn kennis en ervaring met gemeentefinanciën zet ik in als lid van de VNG commissie financiën in en nu ook graag als bestuurslid van de wethoudersvereniging. 

Samen met mijn twee dochters (16 en 19 jaar) woon ik op de rand van het Goffertpark. In dit park loop ik rondjes hard om mijn hoofd leeg te maken en tegelijk nieuwe ideeën uit te denken. Voordat ik wethouder werd ben ik werkzaam geweest bij de Provincie Overijssel als concerndirecteur Ruimte en Mobiliteit en daarvoor als hoofd van het projectmanagementbureau van de gemeente Leiden. In beide functies heb ik me bezig gehouden met talentontwikkeling.

Ik ben een bevlogen bestuurder, transparant, direct, vanuit het hart en altijd in verbinding met inwoners, ondernemers en (kennis)instellingen. Met mijn creatieve insteek en pragmatisme ben ik in staat aan te sluiten op de energie in de samenleving. Ik weet krachten en talenten van mensen te verbinden aan doelstellingen van organisaties waardoor resultaten worden behaald.

Het wethouderschap vraagt veel talenten en is een belangrijk ambt in ons democratisch bestel. Dit ambt en de mensen die dit mogen vervullen dienen we blijvend te ontwikkelen en ook hun belangen dienen goed voor het voetlicht te worden gebracht. Daarvoor wil ik me als bestuurslid graag inzetten. En een financieel gezonde verenging is hiervoor een belangrijke basis.

Monique Esselbrugge