Monitor Integriteit en Veiligheid 2022

De Monitor Integriteit en Veiligheid geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers en de wijze waarop hier beleidsmatig mee wordt omgegaan. Begin 2022 is een nieuwe meting van de Monitor uitgevoerd.


Cijfers agressie en geweld

Sinds 2014 is sprake van een toename van het aantal politieke ambtsdragers in het decentraal bestuur dat te maken heeft met een of meerdere vormen van agressie of geweld. In de laatste twee jaar is het aantal decentrale politieke ambtsdragers dat te maken heeft met agressie en geweld gestegen van 35% naar 49%. Wethouders die agressie en geweld hebben ervaren is gestegen van 46% in 2020 naar 67% in 2022. Deze stijging is erg zorgelijk. Zeker omdat het percentage politieke ambtsdragers dat aangifte doet, is gedaald van 13% in 2014 naar 7% in 2022. 

Het gebruik van social media is een belangrijke reden wethouders te maken krijgen met steeds meer bedreigingen en andere vormen van agressie en intimidatie. Opvallend is daarbij, dat vrouwelijke politieke ambtsdragers op social media vaker te maken krijgen met agressie en intimidatie dan mannelijke wethouders.

Het hele rapport is hier te lezen. 

Capture1 v2