OpenbaarBestuurEnDemocratie26 1920 0

Ondersteuningsteam on tour: de kracht van het gesprek

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is gestart met een tour langs gemeenten om hen te ondersteunen bij agressie en intimidatie. Het team is oorspronkelijk opgericht om lokale bestuurders te ondersteunen, maar besloot zich te richten op de voorkant van het proces toen er weinig gebruik werd gemaakt van hun diensten. De tour heeft als doel tweehonderd van de 342 gemeenten te bezoeken. Het team heeft al bijna dertig gesprekken gevoerd en biedt een drietrapsraket aan bestaande uit gesprekken, sessies en trainingen om gemeenten te helpen bij het omgaan met agressie en intimidatie. Het initiatief is goed ontvangen en de meeste gemeenten willen graag een bijeenkomst organiseren om de urgentie van het probleem te onderkennen en een open cultuur te bevorderen.

Lees het hele artikel via deze link. 

OpenbaarBestuurEnDemocratie26 1920 0