logo voor twitter 2

Oproep voor een gelijk speelveld lokale partijen

Kennispunt lokale politieke partijen wil een brief sturen naar de vier partijen in de Tweede Kamer waarin ze oproepen om het amendement over het brengen van de lokale partijen onder de Wfpp en het organiseren van een aanvullend budget bij de BZK-begroting voor 2023 te steunen op 8 maart. Hierdoor kan er een gelijk speelveld ontstaan omdat lokale politieke partijen dan ook financiering ontvangen. U kunt deze brief ook hier ondertekenen. Lees de hele brief hieronder of klik deze link. 

Beste Beste heer Ellian, mevrouw Van Dijk, mevrouw Dekker en mevrouw De Graaf,

Wij staan, net als u, voor een sterke lokale democratie.

Een lokale democratie met goed voorbereide volksvertegenwoordigers en wethouders, die vaardigheden kunnen ontwikkelen en dossierkennis kunnen opdoen. We staan voor lokale partijen die hun vereniging professioneel besturen, leden werven, inwoners betrekken. En die verkiezingscampagnes voeren, niet alleen om te winnen, maar ook om inwoners te informeren en te motiveren om te gaan stemmen.

We lijken dus op elkaar. En toch ook weer niet.

U heeft als landelijke partij toegang tot de € 25 miljoen subsidie die jaarlijks beschikbaar is voor politieke partijen. U besteedt dat aan neveninstellingen, aan campagnes en aan professionalisering van uw partij en uw leden.

In 2018 publiceerde de Commissie-Veling de evaluatie over de Wet financiering politieke partijen. Eén van de adviezen was om ook lokale partijen subsidie te verstrekken. In 2021 ontving u een brief van de VNG, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, de Unie van Waterschappen, de Wethoudersvereniging, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, het Genootschap van Burgemeesters en de VPPG. Zij deden een gezamenlijke oproep om de Wet financiering politieke partijen aan te passen en zo een gelijk speelveld te creëren tussen landelijke en lokale partijen. Ook wetenschappers sluiten zich aan bij deze oproep.

In de eerste termijn van het debat over de wijziging Wet financiering politieke partijen gaf u, namens uw partij, aan dat u nog twijfelt, dat de administratieve last van een subsidie misschien te hoog is voor lokale partijen en dat er geen geld is.

Het ingediende amendement van mevrouw Leijten en mevrouw Arib, is een doorbraak in een langslepende discussie over een gelijk speelveld. Wij roepen u op dit amendement te steunen: breng de lokale partijen onder de Wfpp en organiseer aanvullend budget bij de BZK-begroting voor 2023. Zo kunnen wij als lokale partijen in deze nieuwe cyclus van vier jaar in de gemeenteraad investeren in onze vereniging, leden en politiek ambtsdragers.

Wij rekenen op uw steun! Samen staan we voor een sterke lokale democratie. 

logo voor twitter 2