persbericht democratie in actie 3 september 2021

PERSBERICHT: Start DiA on tour! Samen verder bouwen aan een sterke lokale democratie.

Den Haag, 3 september 2021 - Democratie in Actie (DiA) is in het leven geroepen om de lokale democratie te versterken. Het programma rondt dit jaar af en dat wordt kracht bij gezet met ‘DiA on tour’.

DiA gaat langs bij gemeenten, provincies en waterschappen om ervaringen uit te wisselen. Niet alleen over de producten en het aanbod van dit programma, maar ook over de successen en verbeterpunten voor de lokale democratie. De aftrap van ‘DiA on tour’ vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten in Purmerend met de overhandiging van het DiA-boek aan Arthur van Dijk, commissaris van de koning Noord-Holland door Pieter Jeroense, plv. Algemeen Directeur VNG.

DiA-boek: Bouwstenen voor de lokale democratie

In het DiA-boek worden de meest in het oog springende resultaten benoemd. Aan de hand van 15 zogenoemde DiA-manten en de bijbehorende ervaringen en reflecties uit de dagelijkse praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen worden deze in beeld gebracht. In tien interviews reflecteren daarnaast twee inwoners, twee ambtenaren, een raadslid, griffier, gemeentesecretaris, wethouder, burgemeester en dijkgraaf op het belang van de lokale democratie. Deze bouwstenen voor de lokale democratie kunnen door (toekomstige) gemeenteraden en –besturen gebruikt worden voor versterking en vernieuwing van hun lokale democratie.

Pieter Jeroense is trots op het DiA-boek: ”Onze lokale democratie is een kostbaar goed. Vrijwilligers, bestuurders, ambtenaren; met elkaar houden we die lokale democratie in stand. En dat is de investering waard. Daarom hoop ik dat dit boekje lezers inspireert en helpt om zich te blijven inzetten voor hun wijk, buurt of gemeente.”

DiA on tour

Met het oog op de nieuwe raadsperiode gaat Democratie in Actie bij gemeenten langs om uit te wisselen over ervaringen met het programma en de successen en verbeterpunten voor de lokale democratie. Ook tijdens lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten voor gemeenten, provincies en waterschappen is Democratie in Actie aanwezig. De opbrengst van de gesprekken wordt in december van dit jaar tijdens een landelijke bijeenkomst aangeboden aan het ministerie van BZK en de VNG.

Meer informatie en aanmelden

Democratie in Actie komt graag bij u langs! U kunt zich eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar diaontour@vng.nl, waarna in overleg een afspraak wordt ingepland. Meer informatie over DiA on tour en het DiA-boek vindt u op www.lokale-democratie.nl.

Democratie in Actie

Het programma Democratie in Actie (DiA) richt zich op de versterking en vernieuwing van de lokale democratie, in het licht van de vele nieuwe uitdagingen, zoals de transformatie in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet en de energietransitie. De ondersteuning van DiA speelt in op de behoefte van gemeenten. Er zijn maatwerktrajecten en we ondersteunen en begeleiden lokale innovatietrajecten. Het programma is er in de eerste plaats voor gemeenten, waar mogelijk ook voor provincies en waterschappen. DiA is een samenwerkingsprogramma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters zijn programmapartners. Het programma begon eind 2018 en loopt tot eind 2021.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Kitty Walter, Democratie in Actie, 06 - 25 04 62 05, kitty.walter@vng.nl, www.lokale-democratie.nl.

De bijgevoegde foto is rechtenvrij te gebruiken: Presentatie van het boek ‘Democratie in Actie’ met vlnr; Han ter Heegde (voorzitter VNHG en burgemeester Gooise Meren), raadslid Homme Heida uit Zaanstad, Pieter Jeroense (plv. Algemeen Directeur VNG) en Arthur van Dijk (CdK provincie Noord-Holland).

persbericht democratie in actie 3 september 2021