Stagiairs: even voorstellen

Sinds een paar weken hebben we zes nieuwe stagiairs in ons team. Deze stagiairs gaan ons de komende maanden helpen bij allerlei opdrachten. In dit stuk stellen zij zich allemaal voor.

Wie ben je?

Ik ben Aron Foppen en studeer aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hier volg ik de master publiek management, deze master is een specialisatie binnen het vakgebied bestuurskunde. Afgelopen zondag (27 februari) ben ik 22 geworden. Ik woon in het mooie Gorinchem waar ik regelmatig ga wandelen en fietsen gezien dat ik ontzettend van de natuur kan genieten.

Waarom heb je voor de Wethoudersvereniging gekozen om stage te lopen? Wat in onze organisatie trekt jou aan? Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Ik heb in het verleden al eens stagegelopen bij de Wethoudersvereniging in de vorm van een meewerkstage. Tevens heb ik jaar lang divers onderzoekswerk voor de vereniging uitgevoerd. Dit is mij zo goed bevallen dat ik gevraagd heb naar de mogelijkheid de afstudeerstage ook bij de vereniging te lopen. Wat mij aantrekt tot de vereniging is dat de vereniging zichzelf enerzijds bezighoudt met landelijke thema’s die voor het gehele lokale openbaar bestuur gelden en dus niet voor één enkele gemeente. Anderzijds is de vereniging wel bezig met de context van het lokale openbaar bestuur. Deze balans tussen landelijk enerzijds en lokaal anderzijds vind ik een interessante context om in te werken.

Welke overeenkomst zie je tussen jouw studie en de stage die je bij ons loopt?

Er zijn heel veel overeenkomsten (eigenlijk te veel om op te noemen) tussen mijn studie en de stage die ik nu loop. Het managen van het openbaar bestuur staat immers centraal in mijn studie. De belangrijkste overeenkomst is dat er zowel binnen mijn stage als bij mijn studie onderzoek wordt gedaan naar factoren van invloed op het lokaal openbaar bestuur in de breedste zin van het woord.

Hoe lang kom je bij ons stage lopen?

Ik loop sinds 24 januari stage bij de vereniging, deze stage zal duren tot 17 juni waarbij de oplevering van de scriptie medio augustus plaats zal vinden.

Kun je uitgebreid vertellen welke opdracht/opdrachten je bij ons gaat vervullen? En wie van ons team gaat je daarbij begeleiden?

Ik ga aan de slag met een onderzoek binnen de onderzoek agenda, namelijk met de vraag wat dat de invloed is van mediaberichten op het willen worden/zijn van wethouder. Hiervoor wil ik enquêtes uitzetten onder zowel zittende wethouders als kandidaat wethouders. Dit onderzoek zal tevens dienen als de afstudeerscriptie voor mijn master. Vanuit de vereniging is Lies van Aelst mijn stagebegeleider die mij onder andere begeleidt bij het inkaderen van het onderzoek.

 

 

Wie ben je?

Ik ben Jonah Haringa, ik ben 22 jaar oud, geboren in Purmerend en woonachtig in het prachtige Alkmaar! Op dit moment studeer ik Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en ben ik bezig met mijn afstudeertraject. Na mijn bachelor ben ik voornemens om door te studeren aan de Universiteit van Leiden. Mijn hobby’s zijn voetbal (dat kan ik zelf al jaren niet meer nadat ik mijn kruisband afscheurde), muziek luisteren (ik heb een oude soul, Queen staat bij mij bovenaan!), boeken lezen (fictie of non-fictie, ik lees veel) en ik spendeer graag tijd met vrienden en mijn vriendin. Mijn vriendin studeert trouwens ook op dit moment af van de opleiding Bestuurskunde, zij is bezig bij de Politie Amsterdam!

Waarom heb je voor de Wethoudersvereniging gekozen om stage te lopen? Wat in onze organisatie trekt jou aan? Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Ik ben enorm geïnteresseerd in het openbaar bestuur en de politiek. Van mijzelf vind ik dat ik erg begaan ben met het onderwerp ‘ondermijning van de democratie’, daar raakt mijn onderzoeksonderwerp dan ook aan (daarover later meer). Naarmate ik langer bezig was met de opleiding, begon ik steeds meer de ambitie te krijgen om te werken in Den Haag. De politieke spellen en hoe het bestuur en de verhoudingen gereld zijn fascineert mij.

Eerder heb ik stagegelopen bij veiligheidsregio Noord-Holland Noord (strekt zich van Castricum tot Texel). Daar had ik een stagebegeleider die zelf ook in Den Haag heeft gewerkt, onder andere bij het COA. De verhalen die hij vertelde hebben mijn interesse in Den Haag nog meer aangewakkerd.

Omdat ik de koppeling van landelijke overheid naar decentrale overheden interessant vind, heb ik vooral gezocht naar afstudeerplekken bij bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Uiteindelijk werd ik, door mijn oud-stagebegeleider van de veiligheidsregio, in contact gebracht met iemand die, volgens mijn oud-stagebegeleider, ongeveer heel bestuurlijk Nederland kent. Hij heeft mij vervolgens gewezen op de Wethoudersvereniging.

Nadat ik de bijzondere rol en functies van de Wethoudersvereniging had bekeken, was ik eigenlijk direct verkocht. Ik heb gesolliciteerd voor een afstudeerplaats en ben gelukkig aangenomen. Op het moment van solliciteren had ik overigens nog een sollicitatie lopen bij een gemeentelijke koepelorganisatie ‘BUCH’ (Bergen, Uitgeest, Castricum & Heiloo). Dat was ook interessant, maar ik was eigenlijk al heel zeker van mijn keuze. De Wethoudersvereniging is voor mij de allerbeste optie!

Welke overeenkomst zie je tussen jouw studie en de stage die je bij ons loopt?

De opleiding die ik doe is Bestuurskunde, dus de vraag is eigenlijk bijna: wat zijn de verschillen tussen de studie die ik doe en de stage die ik hier loop ;)? Ik zie vooral veel raakvlakken. Bestuurskunde aan de HvA is vooral gericht op grootstedelijkheid, dus problemen waar wethouders en gemeenten tegenaan lopen is de laatste jaren heel vaak aan bod gekomen. Desalniettemin is er ook genoeg ruimte geweest om het te hebben over landelijk bestuur en de wisselwerking tussen landelijk en lokaal bestuur.

Hoe lang kom je bij ons stage lopen?

Ik ben hier tot en met 27 juni. Daarna ben ik hopelijk klaar met mijn opleiding!

Kun je uitgebreid vertellen welke opdracht/opdrachten je bij ons gaat vervullen? En wie van ons team gaat je daarbij begeleiden?

Ik ga mij bezighouden met het onderwerp ‘agressie en bedreigingen richting wethouders’. Om wat specifieker te worden: Ik ga onderzoeken in hoeverre Nederlandse gemeentenagressieprotocollen hebben geïmplementeerd: waarom sommige gemeenten dat wel hebben gedaan en waarom sommige niet? Daar zit een inhoudelijk element aan: zijn er zaken waarvan het lastig is om dat te verwerken in een protocol? Maar ook een procesmatig element: Zorgen we ervoor dat zo’n agressieprotocol goed gebruikt kan worden of moet er meer begeleiding zijn? Bij dat laatste zou je kunnen denken aan trainingen, infographics of andere vormen die het makkelijker maken om zo’n agressieprotocol te hanteren. Lies van Aelst is mijn directe begeleider binnen de Wethoudersvereniging, maar ik denk dat ik ook nog veel ga spreken met diegene die betrokken zijn bij het Netwerk Weerbaar Bestuur.

 

Wie ben je?

Mijn naam is Teun Bruggeman. Ik ben 22 jaar en ik kom uit Almelo. Ik studeer de master Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hiervoor heb ik de bachelor Bestuurskunde in Nijmegen gedaan. Daar heb ik tot de coronacrisis een actieve studententijd meegemaakt. Ik ben nu kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo, voor het CDA. Daarnaast doe ik de afstudeerstage bij de Wethoudersvereniging.

Waarom heb je voor de Wethoudersvereniging gekozen om stage te lopen? Wat in onze organisatie trekt jou aan? Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Een docent op de Universiteit Twente (die ook onderzoeken uitvoert voor de Wethoudersvereniging) heeft de vacature van de Wethoudersvereniging gedeeld in de online leeromgeving. Wat ik heel fijn vond aan de Wethoudersvereniging als stage biedende organisatie is dat zij mij erg veel flexibiliteit biedt. Mijn rooster is ingewikkeld, maar de Wethoudersvereniging biedt me de ruimte om in mijn eigen tijd aan het onderzoek te werken. Ook vind ik het onderzoek dat ik voor de Wethoudersvereniging uitvoer heel erg interessant. Deze dingen hebben mij over de streep getrokken om stage te doen bij de Wethoudersvereniging.

Welke overeenkomst zie je tussen jouw studie en de stage die je bij ons loopt?

Vooral de dingen die ik heb geleerd over het lokaal bestuur komen terug bij de stage bij de Wethoudersvereniging. Ik heb bijvoorbeeld naast vakken over statistiek vakken gehad die ingingen op de cultuur van verschillende publieke organisaties. Ik vind het bijzonder om nu in werkelijkheid te onderzoeken in hoeverre bepaalde problemen waar wethouders mee te maken hebben voorkomen. Op dit moment valt het mij op dat de inhoud van mijn studie naadloos overeenkomt met de realiteitsbeleving van wethouders.

Hoe lang kom je bij ons stage lopen?

De bedoeling is dat ik tot eind juli bezig ben met het onderzoek voor de Wethoudersvereniging. Het kan natuurlijk zo zijn dat ik meer of minder tijd nodig heb voor

het onderzoek. Daar heb ik geen probleem mee. Ik voel me erg verwelkomd in de organisatie en een maandje extra in Den Haag zal voor mij geen straf zijn.

Kun je uitgebreid vertellen welke opdracht/opdrachten je bij ons gaat vervullen? En wie van ons team gaat je daarbij begeleiden?

Voor de Wethoudersvereniging ga ik onderzoeken wat de kern van waarheid is achter integriteitsbeschuldigingen over wethouders. Integriteitsbeschuldigingen kunnen catastrofaal zijn voor een wethouder, ook al is zo’n melding feitelijk wellicht onjuist. Als een onjuiste melding de media bereikt, is de schade al verricht. Er zitten dan deuken in het imago van een wethouder en misschien moet een wethouder wel zonder goede reden aftreden.

Een integriteitsbeschuldiging kan gedaan worden door een politieke tegenstander om een wethouder schade aan te doen. Het is daarom belangrijk om het proces rondom integriteitsmeldingen sterk in te richten. Op dit moment vinden erg veel meldingen plaats, maar het is onduidelijk in hoeverre een beschuldiging onwaar is en wat de consequenties van onware meldingen zijn. Om meer aandacht voor dit probleem te creëren, zal dit onderzoek aantonen hoeveel procent van de integriteitsbeschuldigingen na integriteitsonderzoek niet (geheel) waar is.

Dit wordt gedaan door integriteitsbeschuldigingen in de media te vergelijken met de uitkomsten van integriteitsonderzoeken, die ook via de media zijn verspreid. Deze informatie samen met andere informatie over wethouders (geslacht, leeftijd, woonplaats etc.) naast elkaar gelegd. Zo ontstaat er een beeld van een gemiddelde integriteitsbeschuldiging. In de toekomst kan er dan genuanceerder met integriteitsbeschuldigingen worden omgegaan in zowel de media als het lokale bestuur.

Lies van Aelst begeleidt me met mijn onderzoek.

 

 

Wie ben je? 

Mijn naam is Anouk, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Hengelo. Momenteel studeer ik Bestuurskunde aan de Hogeschool Saxion in Deventer. Naast mijn studie houd ik me bezig met vrijwilligerswerk bij het UAF – Stichting voor Vluchteling Studenten

Waarom heb je voor de Wethoudersvereniging gekozen om stage te lopen? Wat in onze organisatie trekt jou aan? Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Ik heb voor mijn stage voor de Wethoudersvereniging gekozen, omdat ik meer inzicht wou hebben in het bestuursrecht en daarbij het wethouderschap. Ook kon ik me erg goed vinden in de visie van het Wethouderschap. Namelijk dat het wethouderschap een vak is en dat elk vak verder kan worden geprofessionaliseerd.

Welke overeenkomst zie je tussen jouw studie en de stage die je bij ons loopt?

De overeenkomsten die ik zie tussen mijn stage en mijn studie hebben uiteraard betrekking tot het bestuursrecht. Zo hebben vakken als ‘Bestuur, Politiek en Beleid’ en ‘Algemeen Bestuursrecht’ gezorgd voor een goede basiskennis. Ook heb ik tijdens mijn opleiding samengewerkt met meerdere opdrachtgevers door middel van StadsLAB. StadsLAB is een samenwerking tussen studenten en opdrachtgevers om tot een gezamenlijke oplossing voor een specifiek probleem te komen. De ervaring en kennis die ik heb opgedaan middels StadsLAB komt ook zeker van pas tijdens het lopen van mijn stage.

Hoe lang kom je bij ons stage lopen?

In totaal kom ik 20 weken stagelopen bij de Wethoudersvereniging vanaf begin februari. Eind juni rond ik de stage dus af.

Kun je uitgebreid vertellen welke opdracht/opdrachten je bij ons gaat vervullen? En wie van ons team gaat je daarbij begeleiden?

Bij de Wethoudersvereniging loop ik een meewerkstage op het gebied van beleid. Voor mij betekent dit dat ik geen individuele opdracht heb zoals de andere stagiairs. De opdracht die voor mij momenteel op de planning staat heeft betrekking tot het alumninetwerk van de Wethoudersvereniging. Hierbij word ik begeleid door het team Beleid, waaronder Lies van Aelst, Vandana Jankipersadsing en Jeroen van Gool.

 

Wie ben je?

Hoi ik ben Hugo van der Woerd en ik ben 22 jaar oud. Ik doe de master ‘geschiedenis van politiek en maatschappij’ aan de universiteit Utrecht. Momenteel woon ik ook op kamers in Utrecht en ben ik lid van een studentenvereniging. Hiernaast voetbal ik in een vriendenteam, ga ik naar de sportschool, vind ik het leuk om bordspellen te doen en hou ik van lezen.

Waarom heb je voor de Wethoudersvereniging gekozen om stage te lopen? Wat in onze organisatie trekt jou aan? Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Voor mijn master is het verplicht om een stage te lopen in het tweede semester en via de stagecoördinator was de wethoudersvereniging ons aangeraden als een optie. Na het lezen van de vacaturetekst en een gesprekje met Lies was ik gelijk enthousiast om hier stage te lopen. Wat me vooral aantrok was de mogelijkheid om historisch onderzoek te kunnen doen tijdens mijn stage en om meer van de lokale overheid in de praktijk te zien. Nu ik al een aantal weken hier stageloop kan ik zeggen dat ik al veel geleerd heb op het gebied van de lokale overheid en dat ik dat erg interessant vindt. Wat me ook heel erg bevalt aan de Wethoudersvereniging is de kleinschaligheid en de sfeer onderling.

Welke overeenkomst zie je tussen jouw studie en de stage die je bij ons loopt?

Mijn studie is heel erg gericht op het verklaren van historische processen op het gebied van de politiek en maatschappij van de laatsten honderd jaar. Een van mijn vakken van het afgelopen halfjaar ging over de verzorgingsstaat in Nederland. Voor dit vak moest ik een presentatie geven en een paper schrijven over de wet inburgering 2020. In deze wet wordt onder andere beschreven hoe asielzoekers in Nederland moeten inburgeren en welke rol de lokale overheid daarin heeft. Het is op dit gebied dat mijn stage een praktische invulling is op mijn theoretische studie en in de focus, de lokale overheid, zit gelijk ook de overeenkomst tussen mijn studie en de stage bij de Wethoudersvereniging.

Hoe lang kom je bij ons stage lopen?

Ik totaal loop ik hier twaalf weken stage, van begin februari tot eind april.

Kun je uitgebreid vertellen welke opdracht/opdrachten je bij ons gaat vervullen? En wie van ons team gaat je daarbij begeleiden?

Mijn stage is tweedelig. Een dag in de week ben ik op kantoor, ondersteun ik de Wethoudersvereniging waar nodig en ben ik aanwezig bij beleidsteamvergaderingen. Hierdoor krijg ik een goed beeld van de Wethoudersvereniging als organisatie en de lokale overheid. De andere drie dagen in de week ben ik bezig met een historisch onderzoek. Mijn onderzoek gaat over alle wethouders die de stad Amersfoort ooit gekend heeft en van deze wethouders probeer ik zoveel mogelijk kenmerken in kaart te brengen. Dit onderzoek, wat ook wel een prosopografie wordt genoemd, moet ervoor zorgen dat de Wethoudersvereniging een beter beeld krijgt van wethouders van toen en nu. Mijn onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek van Lies, dus zij begeleid mij ook met mijn stage.

 

Wie ben je?

Jan Gossink

HBO Bestuurskunde/ overheidsmanagement aan de HvA

21 jaar

Wonend in Amsterdam

Hobby’s zijn gitaar spelen en hardlopen

Waarom heb je voor de Wethoudersvereniging gekozen om stage te lopen? Wat in onze organisatie trekt jou aan? Hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Na mijn eerdere stage bij de gemeente Amsterdam wilde ik bij een kleinere organisatie stagelopen, die wel overheid betrokken is, maar niet een uitvoerende overheidsinstantie is. Daar past de Wethoudersvereniging in mijn ogen goed bij. Ook is deze organisatie interessant, doordat de gemeenteraadsverkiezingen er aan komen en deze organisatie zich hierop moet aanpassen.

Welke overeenkomst zie je tussen jouw studie en de stage die je bij ons loopt?

Voor mijn opleiding leer ik om publieke problemen op te lossen door middel van verschillende soorten onderzoek te doen en samenwerken. De Wethoudersvereniging lost ook verschillende problemen op voor wethouders die werken in het publieke domein. Hierdoor zie ik een duidelijke overeenkomst tussen mijn studie en de Wethoudersvereniging.

Hoe lang kom je bij ons stage lopen?

Van februari tot en met juni ga ik een afstudeerstage lopen. Dus 5 maanden.

Kun je uitgebreid vertellen welke opdracht/opdrachten je bij ons gaat vervullen? En wie van ons team gaat je daarbij begeleiden?

Als opdracht ga ik een onderzoek doen naar de beste manier om wethouders te werven voor de Wethoudersvereniging. Het doel hierbij is om verschillende processen op te zetten die blijvend zijn en goed werken voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor de gemeenteraadsverkiezingen hierna. Het eindrapport zal een onderzoek zijn waar een draaiboek aan toegevoegd is, om specifieke handelingen te herhalen voor de komende jaren. Hierdoor weten wethouders eerder van de Wethoudersvereniging als het goed is en kan de Wethoudersvereniging, wethouders ook beter helpen met de invulling van hun termijn. Dit doe ik in opdracht van Lies van Aelst die mij hierbij ook zal ondersteunen.