Ontwikkeling Ontwikkelperspectief

Ontwikkeling Ontwikkelperspectief

Ons huidige meerjarenbeleidsplan 2020-2024 van de vereniging wordt op dit moment uitgevoerd. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst zullen we gaan starten met de voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidsplan 2025-2030.

We zullen bij de ontwikkeling gebruik maken van het in 2022 uitgevoerde onderzoek “De toekomst van het wethouderschap”. 

In dit rapport wordt het wethouderschap belicht vanuit vier perspectieven:

  • Bestuurlijk organisatorisch
  • Financiële ontwikkelingen
  • Maatschappelijke ontwikkelingen
  • Ontwikkelingen rond het ambt van wethouder.

Naast deze gezamenlijk met jou opgestelde rapportage zullen we komende periode een ontwikkelperspectief van het ambt van wethouder laten ontwikkelen. Het ontwikkelperspectief wordt mede gebruikt voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan 2025-2030 van onze vereniging.

Het ontwikkelperspectief zal een beeldvormen van ontwikkelingen en senario’s van de ontwikkeling van het ambt van wethouder. Hierbij zullen we naast bestaande en bekende onderwerpen vooral van buiten naar binnen kijken. We werken in vanuit het perspectief een aantrekkelijk ambt van wethouder en wat is daarvoor nodig.     

De ontwikkeling zullen plaatsvinden in nauwe dialoog met het bestuur, de leden, de ambassadeurs, stakeholders, zusterverenigingen, ministeries, wetenschap, maatschappelijke omgeving en de medewerkers van het bureau van de vereniging.  

De activiteiten worden aangestuurd door Jeroen van Gool (directie) en Gerard Bruijniks (senior programmamanager) ondersteund door een begeleidingsteam van deskundigen bestaande uit prof. dr. Marcel Boogers, drs. Henk  Gossink en drs. Rodney Weterings.

We proberen eind van dit jaar het ontwikkelperspectief af te ronden. 

Komende maanden word je als lid van de vereniging bijgepraat over de ontwikkeling van het ontwikkelperspectief en krijg je de gelegenheid om input te leveren. Dit zal plaatsvinden in regionale bijeenkomsten in het land. We hopen jullie op deze regionale bijeenkomsten in grote getale te mogen ontmoeten.  Een planning wordt op dit moment opgesteld en wordt binnen kort met jullie gedeeld. We zullen dit doen in de nieuwsbrief en op onze website.   

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben schroom niet om contact op te nemen met Gerard Bruijniks (gerardbruijniks@wethoudersvereniging.nl).