Intervisie traject

De Wethoudersvereniging organiseert intervisietrajecten, waarin de deelnemers in een veilige omgeving concrete vraagstukken uit hun werk aan de orde kunnen stellen om zo van elkaar te leren. Interesse? Je kan je voor zo’n traject aanmelden.

Waarom intervisie?

Hoe werk je met anderen samen? Hoe ga je om met een crisissituatie? Hoe treed je als wethouder effectief op? Al dat soort vragen kan je aan de orde stellen in een intervisietraject. Het gaat daarbij niet zozeer om vakinhoudelijke onderwerpen, maar meer om de manier waarop jij als persoon je kennis, competenties en vaardigheden inzet in je werk. Bijvoorbeeld in een bestuurlijke probleemsituatie, in de samenwerking binnen uw partij of met de gemeenteraad of in de omgang met de pers.

Wat doen we?