belangenbehartiging 289352680
belangenbehartiging 289352680

Belangenbehartiging & Onderzoek

Wij komen op voor de belangen van wethouders. Dit doen wij ten behoeve van een afgewogen rechtspositie-, pensioen- en wachtgeldregeling voor wethouders en door de belangen van wethouders blijvend onder de aandacht te brengen bij media, het Ministerie van BZK en Kamerleden.

De Wethoudersvereniging is van oudsher vaak ad hoc in interactie met de media, ministeries of de Tweede Kamer. De Wethoudersvereniging wil proactief aan de hand van een “charmeoffensief” de beeldvorming rond politieke ambtsdragers verbeteren. Nog te vaak komt het voor dat een rotte appel de beeldvorming van de hele groep op een negatieve manier beïnvloedt. Dit willen wij tot een halt brengen, om zo ook de instroom van nieuw talent laagdrempeliger te maken.

Randvoorwaarden zoals een goede rechtspositie, politiek verlof en opleidingsmogelijkheden zijn hierbij essentieel. Daartoe zullen wij onder meer actief in gaan zetten verschillende thematieken.

Wat doen we?