Onderzoeksprogramma

De Wethoudersvereniging investeert in haar kennispositie, waardoor wij nadrukkelijker en meer zichtbaar in de belangenbehartiging actief kunnen zijn.

Ook geven de uitkomsten van onderzoek inhoud aan ons opleidingsprogramma, boeken en media uitingen. Vanaf 2020 hebben wij meer ingezet op het communiceren over de resultaten van onderzoek, trends of andere ontwikkelingen die wij signaleren vanuit de landelijke positie die wij innemen. Meer opiniërend en proactief, in plaats van reactief of in de verdediging. Ons doel met het onderzoekprogramma is om dé kennispartner over wethouders, (eiland) gedeputeerden en waterschapsbestuurders te zijn, zowel voor deze bestuurders zelf als voor pers en andere kennisinstellingen. Het doel is daarnaast leidend te zijn in het maatschappelijk debat over dagelijks bestuurders.

Positie van het onderzoek binnen de vereniging

Het onderzoeksprogramma staat niet op zichzelf maar draagt ook bij aan de bredere doelen van de vereniging. Zo geven uitkomsten van onderzoek inhoud voor masterclasses, opleidingen en publicaties en helpt het ons bij de belangenbehartiging. Bestuurders worden nog meer betrokken bij de vereniging doordat zij hun kennis en ervaring, zowel in kwalitatief onderzoek als in enquêtes, delen en terugzien in het programma en communicatie van de vereniging. Ook kunnen we onze rol als belangenbehartiger beter invullen doordat we de meest relevante kennis en informatiepositie hebben.

Voor en door bestuurders

Een doel in het onderzoeksprogramma is bestuurders te betrekken bij het onderzoek. De afgelopen jaren hebben we met elkaar gezien dat behoorlijk veel bestuurders en alumni onderzoek doen, ook naar hun eigen doelgroep, achtergrond en omgeving. Het is een mooie rol voor de Wethoudersvereniging om dit te kunnen bundelen en samenbrengen in de onderzoeksagenda van de vereniging en daarmee ook te ontsluiten voor een breder publiek. Ook na het bestuurderschap zullen we alumni blijven betrekken als kennispartners en bron van ervaring en kennis.

Samen met ons onderzoek doen?

Neem contact op met Gerard Bruijniks: gerardbruijniks@wethoudersvereniging.nl.

Wat doen we?