marcelle 2023

Meer dan 120 handtekeningen tegen agressie, intimidatie en geweld

Agressie en intimidatie richting raadsleden, wethouders en burgemeesters hoort er niet bij. 120 politieke ambtsdragers, waaronder minister Hanke Bruins Slot en Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging, hebben hun grens aangegeven en getekend voor een weerbaar bestuur.

‘Stop! Wij onderschrijven dat agressie en intimidatie richting politieke ambtsdragers er niet bij hoort. Hier trekken wij de grens.’ Deze tekst werd door raadsleden, burgemeesters, wethouders en anderen onderschreven bij de stand van het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur tijdens het VNG Jaarcongres in Groningen. Het doel: politieke ambtsdragers bewust te maken dat intimidatie en agressie geen onderdeel kan zijn van het functioneren in de lokale democratie. Meer dan 120 congresgangers hebben het manifest ondertekend en laten op die manier zien waar de grens ligt.

Toespraak
Bestuurders en politici krijgen steeds meer te maken met agressie en intimidatie. Tijdens de  ledenvergadering van het congres, sprak de minister alle politieke ambtsdragers toe. Ze roept op om gebruik te maken van het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur en niet te aarzelen met het maken van een melding. ‘Bespreek het, meld het, het ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur dat hier ook aanwezig is vandaag, is er voor u. Dan staan we schouder aan schouder’, aldus minister Bruins Slot.Ook Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging heeft het manifest ondertekend: ‘Helaas is het zo dat in ons dagelijks bestuur als politiek bestuurders, wij geconfronteerd worden met verharding en verruwing van het taalgebruik, van de omgangsvormen en helaas is het zo dat het heel vaak leidt tot intimidatie en bedreiging van bestuurders. Absoluut onacceptabel’.

Deelsessie
Ook tijdens de deelsessie in het stadhuis van Groningen met een 40-tal raadsleden, wethouders en burgemeesters over de aantrekkelijkheid van het ambt, kwamen de positieve en negatieve gevolgen naar voren van bedreiging en intimidatie naar voren. Onveiligheid, zowel online als op straat en weinig tot geen waardering is iets wat velen ervaren. Het motiveert hen desondanks om betekenisvol werk te doen, ondanks dat het niet altijd gezien wordt.  

De deelsessie is in samenwerking met de Vereniging voor Griffiers, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging, de Vereniging van Gemeentesecretarissen en Statenlidnu, georganiseerd. In het Ondersteuningsteam werken NGB, Wethoudersvereniging, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en Statenlidnu samen.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur biedt steun aan burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden en gedeputeerden die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld). Het Ondersteuningsteam voert sinds 2022 een landelijke tour uit door bij gemeenten het gesprek te voeren met raads- en collegeleden over de herkenning van agressie en intimidatie en wat het betekent voor het functioneren van de lokale democratie. Raden en colleges die interesse hebben voor een dergelijke gespreks- en trainingssessie kunnen dat melden per mail aan: info@ondersteuningsteamwb.nl.

Het Ondersteuningsteam bestaat uit vertrouwenspersonen, experts en ervaringsdeskundigen en biedt een luisterend oor en persoonlijk advies.

Wanneer je te maken krijgt met agressie en intimidatie kun je 24/7 contact opnemen met de vertrouwenslijn van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. Je komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen.

Meer informatie
Wethouders die in contact willen komen met het Ondersteuningsteam, kunnen mailen naar info@ondersteuningsteamwb.nl

marcelle 2023