Artikel Binnenlands Bestuur ‘Veranderen rol burgemeester geen oplossing’

In de aanbevelingen van het rapport ‘Teveel van het goede’ dat in opdracht van het ministerie van BZK is opgeleverd, worden ingrijpende veranderingen voorgesteld die niet alleen van invloed zullen zijn op het ambt van de burgemeester, maar ook die van andere spelers zoals raadsleden en wethouders.

De Wethoudersvereniging mist in dit rapport de visie op het totale lokale bestuur die ten grondslag zou moeten liggen aan dergelijke ingrijpende veranderingen. Zonder deze visie, kunnen dergelijke ingrijpende veranderingen een onverwachts negatieve impact hebben op andere spelers in het lokale bestuur en op de stabiliteit van het gehele lokale bestuur.

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur > 

Burgemeesters Burgemeester worden