doelwit a5 2

PERSBERICHT: Doelwit: impact van bedreiging door boze burgers

Het aantal intimidaties en bedreigingen richting lokale bestuurders is de laatste jaren sterk gegroeid. Bijna de helft krijgt hiermee te maken. De cijfers zeggen veel, maar daadwerkelijk vertellen over welke impact bedreiging op jou heeft als persoon en als bestuurder, daar rust vaak nog een taboe op. “Want het hoort toch bij het ambt, en daar heb ik toch zelf voor gekozen?”, is (te) vaak de gedachtegang. Terwijl het juist als wethouder of raadslid van belang is dat je vrij en zonder druk je werk kunt doen. Zes wethouders uit verschillende delen van Nederland vertellen in de 2Doc documentaire Doelwit over de impact van (anonieme) bedreigingen. De uitzending is op maandag 22 februari, 20.25 uur, NPO 2.

“Het is moedig dat zij hun verhaal doen”, zo stelt Marcelle Hendrickx voorzitter van de Wethoudersvereniging. “Er over praten zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is dat nog steeds niet zo. Door het delen van deze verhalen hopen we bedreiging van onze bestuurders uit de taboesfeer te halen.” Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vult aan: “Onderschat niet het effect van een snel geplaatst berichtje op Facebook. Democratie is mensenwerk, je kunt het natuurlijk met elkaar oneens zijn, maar intimiderende opmerkingen via social media zijn nooit een oplossing.” Het Netwerk Weerbaar Bestuur is opgericht voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen. Hun advies luidt: Stel gezamenlijk een norm, maak incidenten bespreekbaar en doe altijd melding of aangifte.

De documentaire Doelwit kwam tot stand in samenwerking met de Wethoudersvereniging en werd mogelijk gemaakt door het Netwerk Weerbaar Bestuur. Meer informatie over het Netwerk weerbaar bestuur is te vinden op: www.weerbaarbestuur.nl

Ter informatie: Met circa 900 leden van de ongeveer 1.400 wethouders zet de Wethoudersvereniging zich, sinds de oprichting in 2004, in voor het wel en wee van wethouders. De huidige, mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van krachten in de samenleving. De Wethoudersvereniging biedt daartoe gelegenheid met een professionaliseringsaanbod met onder meer intervisie, opleidingen, trainingen en masterclasses. Daarnaast zet de Wethoudersvereniging zich als belangenbehartiger in voor de rechtspositie van wethouders. Voor individuele dienstverlening ten aanzien van de rechtspositionele vragen en vragen gerelateerd aan bestuurscrises, integriteit of ondermijning kunnen leden eveneens terecht bij de beroepsvereniging.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de Wethoudersvereniging, Jeroen van Gool via info@wethoudersvereniging.nl of 070-3738123.

doelwit a5 2