AdobeStock 469867355

PERSBERICHT: Financiële problemen zetten colleges onder spanning

In veel gemeenten trekken wethouders en burgemeesters aan de bel: de financiële impact van de coronacrisis zet een streep door de ambities en zet voorzieningen onder druk.

Bovendien teren gemeenten fors in op hun reserves. Dat zorgt voor spanningen in colleges en tussen gemeenteraad en colleges.

‘Lokale bestuurders worden door een opeenstapeling van problemen keihard geconfronteerd met de (financiële) impact van deze crisis. Veel van onze leden zien dat dit leidt tot een verschraling van de dienstverlening aan inwoners en tot tweedeling in de samenleving. Dit zorgt voor onrust in gemeenten en spanningen in colleges. Dat is onverantwoord in een tijd waarin een stabiel lokaal bestuur cruciaal is’, zegt Marcelle Hendrickx, waarnemend voorzitter van de Wethoudersvereniging.

Doordat het Rijk steeds meer taken naar gemeenten overhevelt zonder dat zij daar extra geld voor krijgen, hadden veel gemeenten het al voor de coronacrisis in financieel zwaar. Dat blijkt uit een enquête die de Wethoudersvereniging onder haar leden heeft gehouden. De coronacrisis – die voor gemeenten leidt tot minder inkomsten en stijgende uitgaven - is de druppel die de emmer doet overlopen. Bijna de helft van de bevraagde wethouders stelt dat hun gemeente gemaakte beloftes en ambities niet kan waarmaken. Meer dan de helft zegt dat de coronacrisis een fors gat slaat in de algemene reserves. Met minder reserves, staan ook ambities in de toekomst op de tocht, de rekening van deze crisis zal ook op langere termijn voelbaar zijn.

Directeur Jeroen van Gool van de Wethoudersvereniging vertelt dat er bij de vereniging veel alarmsignalen van leden binnen komen. 'Gemeenten gaan binnen hun begroting schuiven met budgetten, en het ene gat vullen met geld voor het andere. Hierdoor kunnen niet alle beloftes aan inwoners waargemaakt worden en dat doet altijd ergens pijn. Dat zorgt voor onderlinge spanning in colleges. ‘Als je de gaten in de kous stopt met garen bestemd voor de broek, dan blijft het er armoedig uit zien’, aldus Van Gool.

De Wethoudersvereniging doet een beroep op het Rijk om oog te hebben voor de rol en positie van lokale bestuurders. Op 2 juli spreekt de Tweede Kamer over financiële verhoudingen tussen het rijk en gemeenten. ‘Het zou het Rijk sieren om meer begrip te uiten voor de rol en positie van lokale bestuurders die dagelijks vormgeven aan de taken die het Rijk aan hen heeft overgedragen, zonder dat zij daar de middelen voor hebben’, aldus Hendrickx.

Noot voor de redactie:
Meer informatie: jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl
06 23 07 77 36

AdobeStock 469867355