Lidmaatschap

De Wethoudersvereniging biedt vele mogelijkheden!  Als beroeps- en belangenvereniging zet de Wethoudersvereniging zich in voor wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders als persoon en functionaris.

Dit doen wij door een breed scala aan ondersteuningsmogelijkheden te bieden:

  • Wij behartigen jouw belangen op de rol en (rechts)positie;
  • Wij adviseren en ondersteunen je in vertrouwen bij bestuurscrises, als je te maken hebt met agressie en geweld, met integriteitsvragen;
  • Wij beantwoorden al je vragen over bijvoorbeeld salaris, pensioen, verlof, ontslag;
  • Je  kunt deelnemen aan kwalitatief hoogwaardige opleidingen, trainingen en masterclasses;
  • Je kunt gebruik maken van intervisie en leren van en reflecteren met je collega’s;
  • Je leert je collega’s kennen in een informele setting;
  • Wij kunnen zorgen voor loopbaanadvies.

In 2023 bedraagt de contributie €400,- ex BTW voor zittende bestuurders.

In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager is bepaald dat contributie voor beroepsverenigingen door de gemeente vergoed worden.

Zie voor wethouders, artikel 3.3.4, voor gedeputeerden artikel 2.3.4 en voor waterschapsbestuurders artikel 4.3.4

De Wethoudersvereniging: jouw partner in wethouderschap!