AdobeStock 245873693
AdobeStock 245873693

Assessment

Krijg inzicht in alle 9 kerncompetenties waarover u als wethouder dient te beschikken.

Adviesbureau Berenschot heeft dit assessment voor de Wethoudersvereniging ontwikkeld. Door middel van het beantwoorden van een vragenlijst via dit assessment krijg je als wethouder inzicht in welke competenties je sterk ontwikkeld hebt, en welke competenties wellicht verder ontwikkeld zouden kunnen worden.

Bepalen norm en validiteit

De eerste respondenten helpen ons de norm en validiteit van de ontwikkelscan te bepalen. Na bepaling van de norm en validiteit krijg je een rapportage waarin je kwaliteiten en ontwikkelpunten worden beschreven. Aangezien de normgroepen nog moeten worden bepaald kan dit, afhankelijk van de snelheid van het aantal respondenten, een paar weken duren.

Het invullen van de ontwikkelscan zal ongeveer 15 tot 20 minuten van je tijd in beslag nemen. Er zal uiteraard betrouwbaar met je gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt.

Start Assessment >

Wat doen we?