uitkering pensioen 103938897
uitkering pensioen 103938897

Uitkering & Pensioen

Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa).

Ook bewindspersonen, leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap (behalve de dijkgraaf) bouwen op grond van die wet pensioen op. De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente en niet bij een pensioenfonds. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Er zijn ook organisaties die gemeenten de mogelijkheid bieden zich hiervoor te verzekeren.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de overheid m.b.t. de bijbehorende wetgeving: Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa).

Eigen pensioen

De wethouder heeft recht op een eigen pensioen. De nabestaande van de wethouder, ex-wethouder of gepensioneerde wethouder heeft recht op dit pensioen, het nabestaandenpensioen.

De omstandigheden waaronder dit recht vervalt, zijn opgenomen in art. 140 lid 2.

Uitkering

Als je stopt als bestuurder heb je recht op een uitkering. Het maakt daarbij niet uit of je zelf hebt besloten om te stoppen, of dat je door politieke omstandigheden tot stoppen gedwongen bent.

Hoogte uitkering

Gedurende het eerste jaar na je aftreden bedraagt de uitkering 80% van de wedde. Na het eerste jaar bedraagt de uitkering 70%. Dit is de wedde exclusief onkostenvergoedingen.

Bijverdienen en verrekening

Het stelsel van de APPA is erop gericht dat je zo snel mogelijk weer in je eigen inkomen kan voorzien. Dat is geregeld via de sollicitatieplicht. Het kan natuurlijk vorkomen dat dat niet of slechts gedeeltelijk lukt. In dat geval wordt je zelf verworven inkomen verrekend met je uitkering.

Niet alle bijverdiensten worden verrekend met de uitkering. Je mag de uitkering aanvullen met bijverdiensten totdat je net zo veel verdient als je deed als wethouder. Heb je hogere bijverdiensten? Dan worden die verrekend. 

Genereer je inkomen via een eigen bedrijf? Dan gelden daarvoor eigen regels. 

Duur uitkering

De hoofdregel is dat je de uitkering geniet gedurende dezelfde periode als dat je bestuurder was, met een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Er zijn echter uitzonderingen op die regel. De duur kan korter zijn als je kort bestuurder bent geweest, of langer als je tegen je pensioen loopt. 

Duur van de uitkering

De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap en het loopbaanprincipe en de leeftijd van de oud-wethouder.

APPA Loopbaan Uitkering
< 3 maanden 6 maanden
3 maanden - 2 jaar 2 jaar
> 2 jaar De duur van de APPA loopbaan, maar maximaal 3 jaar en 2 maanden.
Tot 2015: > 10 jaar in een tijdsbestek van 12 jaar en minder dan 9 jaar en 7 maanden van pensioenleeftijd over 5 jaar.  Verlengde uitkering tot pensioenleeftijd (AOW).
Vanaf 2016: > 10 jaar in een tijdsbestek van 12 jaar en minder dan 5 jaar van pensioenleeftijd over 5 jaar*. (Wetsvoorstel 33.946 - Verkorting verlengde uitkering APPA)  Verlengde uitkering tot pensioenleeftijd (AOW).