Bijeenkomst: is een raad van toezicht iets voor jou?

Als Wethoudersvereniging horen we (voormalig) bestuurders vaak zeggen ‘ik zou wel in een raad van toezicht willen’, misschien zelfs al wel tijdens het wethouderschap.

Wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders hebben in hun werk als bestuurder vaak kennis en ervaring opgedaan die ook nuttig kan zijn voor werk in een raad van toezicht. Juist omdat deze functie goed aan kan sluiten op je werk als bestuurder en er met name in de zorg de komende tijd veel nieuwe leden in raden van toezicht gezocht worden, organiseert de Wethoudersvereniging samen met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Vereniging van Toezichthouders in de Woningbouw (VTW), een aantal bijeenkomsten over het toezichthouderschap en hoe dit past bij de kennis en ervaring van bestuurders.

Is een raad van toezicht iets voor jou? Kom naar één van de bijeenkomsten!

Een mooie netwerkbijeenkomst met de mogelijkheid om kennis te maken met organisaties die na je periode als wethouder, gedeputeerde of waterschapsbestuurder interessant kunnen zijn.

Jij kunt je aanmelden voor één van de bijeenkomsten.

Kosten

  • Voor leden: € 125,00 excl. BTW;
  • Voor niet-leden: € 375,00 excl. BTW.
AdobeStock 182830463

Inschrijven

Wat doen we?