Bestuurlijk Leiderschap

Als bestuurder wordt er veelvuldig een beroep gedaan op uw vaardigheid om richting te geven aan uw doel en visie.

De manier waarop u dit doet (verbaal, non verbaal, concreet of tussen de regels door) geeft vorm aan uw leiderschap en gezag. Het is bepalend voor de mate van uw succes in de verschillende situaties en omstandigheden waarin u terechtkomt.

Wat doen we?