Energietransitie en dilemmalogica door Guido Rijnja (online)

Elk initiatief in onze woon- en werkomgeving heeft letterlijk een plek nodig. Of het gaat om bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, windturbines of transformatorhuisjes deze komen ergens te staan.

En die plek raakt de achtertuin of de voortuin van iemand. Dan ontkom je niet aan spanningen tussen initiatiefnemers, gemeenten en andere belanghebbenden. Het eigen belang kan schuren met het algemeen belang, lokale ambities met die in de regio. Als bestuurder moet je richting geven en perspectief bieden. Hoe doe je dat?

“Wie ergens tegen is, is ook ergens voor.” Zo kijkt Guido Rijnja (senior adviseur communicatie ministerie AZ) naar dergelijke dilemma’s. Hij bedacht het kijkkader ‘dilemmalogica’, dat kan helpen om van onoverbrugbare tegenstellingen bespreekbare meningsverschillen te maken.

Inschrijven

Wat doen we?