Omgaan met intimidatie en bedreiging

Bereid u voor op diverse vormen van beïnvloeding, intimidatie en bedreiging

Als (lokale) bestuurder kunt u helaas worden geconfronteerd met diverse vormen van intimidatie, beïnvloeding en bedreiging. Met fysieke en/of stresssymptomen – mogelijk ook voor uw omgeving – tot gevolg. Zo’n situatie komt vaak onverwacht. Wat te doen? Deze training bereidt u hierop voor.

Als onderdeel van het thema ‘Weerbaar Bestuur’ is de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreigingen voor bestuurders’ ontwikkeld door het Opleidingsinstituut DJI.

Doel

Na deze training:

• heeft u handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie over de bedreigende situatie en het eigen functioneren te nemen

• heeft u inzicht in preventieve factoren en de-escalerend handelen

• kunt u beoordelen of actie nodig is en zo ja, wie u daarbij kunt inschakelen

Inhoud
Preventieve focus:
Welke inzichten zijn van belang om situaties met druk en intimidatie te voorkomen of tijdig te herkennen? Aan de orde komen de factoren die de eigen kwetsbaarheid kunnen verkleinen.

Het ondersteunende netwerk:
In het geval van bedreiging, beïnvloeding en intimidatie dient een goede in- en externe structuur de bestuurder te ondersteunen. De bestuurder heeft inzicht nodig in de sociale kaart en instanties die hij kan betrekken.

Na afloop
Na een incident is het van belang de ervaringen naar de toekomst te vertalen.
Aan bod komen het aanreiken van handvatten om weer te komen tot een normalisatie van de situatie en het Veiligheidsgevoel.

Duur

1 dag van 9.00 tot 16.00 uur

AdobeStock 101769689

Inschrijven

Wat doen we?