Opgavegericht besturen, speciaal voor wethouders en opgavemanagers

Je bent net als wethouder gestart in een nieuw college en je realiseert je dat de term opgavegericht werken wel heel erg vaak valt, net als participatie en netwerksturing. Opgavegericht besturen wordt als een vanzelfsprekendheid gezien. Alleen je bent ook verantwoordelijk voor een portefeuille. De ambtelijke organisatie werkt lang niet altijd integraal samen. De perceptie van wat de opgave is verandert snel onder invloed van onder andere sociale media. 

Het sectoraal sturen vanuit macht lijkt op zijn retour. Het sturen vanuit afgebakende portefeuilles staat onder druk. Steeds vaker krijg je als wethouder de rol van ambtelijk manager. Het ambtelijk apparaat moet zich meer gaan plooien naar opgaven en portfolio’s van projecten, processen en programma’s. Ze moet sneller en flexibeler inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Collegeprogramma’s voor vier jaar vastzetten is steeds lastiger. Tijd om stil te staan bij wat opgavegericht werken nu ten diepste inhoud en wat deze benadering van jou vraagt als wethouder bij maatschappelijke vraagstukken.

Deze fysieke bijeenkomst organiseert de VPNG in samenwerking met de Wethoudersvereniging.

Gemeenten gaan opgavegericht werken
Op 4 november spreekt Enrico Kraijo, directeur van de VPNG en co-auteur van de inspiratiegids ‘Opgavegericht werken’, speciaal voor wethouders over Opgavegericht Besturen. Het boek kwam tot stand na gesprekken met 180 gemeenten en provincies, en samen met 60 gemeentelijke koplopers ontwikkelde Enrico met Hans van der Heijden (gemeente Rotterdam) een raamwerk om opgavegericht werken te implementeren binnen gemeenten.

Tijdens deze sessie gaat Enrico dieper in op de volgende vragen:

Wat houdt opgavegericht werken nu werkelijk in?
Welke bestuursstijl past het beste bij opgavegericht werken?
Hoe verhoudt opgavegericht werken zich tot programmasturing en de programmabegroting?
Hoe ga je om met het integrale karakter van opgavegericht werken versus de portefeuilleverdeling?
Welke rol speelt de opgavemanager?

Interactief
De opzet van de dag is interactief, zodat er veel ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen.

Doelgroep
Deze sessie Opgavegericht Besturen richt zich specifiek op wethouders en opgavemanagers. 
Aanmelden
Aanmelden kan ook per e-mail via t.routers@vpng.nl.

opgavegericht werken voor wethouders

Inschrijven

Wat doen we?