Summerschool: een vliegende start als wethouder!

Een wethouder wordt eigenlijk vanaf dag één gevraagd om besluiten te nemen op alle dossiers, ook als het gaat om dossiers die inhoudelijk nieuw zijn. 

De Wethoudersvereniging ontvangt regelmatig signalen van wethouders waarbij zij aangeven dat zij graag snel ‘in control’ zijn op vooral de grote, ingewikkelde dossiers.  Dat zijn vaak dossiers op het gebied van werk, participatie, jeugd, financiën, wonen, zorg, regionale samenwerking. De wethouder is vaak ook niet zo goed op de hoogte van wettelijke taken en verplichtingen die daarbij horen. Dat is waarom wij de Summerschool: een vliegende start als wethouder! organiseren, waarin op één dag de vier grootste en lastigste thema`s aan bod komen.

Samen met voormalig wethouders, de experts op deze thema`s, Movisie, de ROB en Hamit Karakus, de voormalig directeur van Platform31 brengen wij je snel op vlieghoogte en aan het einde van de dag weet je hoe jij op een goede manier om kunt gaan met deze dossiers.

Over de inhoud

De module Ruimtelijke ordening wordt verzorgd door voormalig directeur van Platform31, Hamit Karakus.
Ronald Vuijk, voormalig wethouder uit Delft en het Westland en gepromoveerd op wethouders financiën neemt het thema Financiën voor zijn rekening.
De experts van Movisie verzorgen het deel over het Sociale Domein.
En de Raad voor het Openbaar Bestuur levert de inhoudelijke bijdrage over regionale samenwerking. 

Programma

  • 9.30 uur: Inloop 
  • 10.00 uur: Welkom en start modules Financien en Sociaal Domein
  • 13.00 uur: Lunch 
  • 14.00 uur: Vervolg modules Ruimtelijke Ordening en Regionale Samenwerking
  • 17.00 uur: Afsluiting en start borrel

 Kosten

  • Voor leden: € 175,00 excl. BTW
  • Voor niet-leden: € 475,00 excl. BTW

Locatie

  • Van der Valk Vianen
airplane take off

Inschrijven

Wat doen we?