Consultatie over vervangingsregeling voor volksvertegenwoordigers

Door de hoge werkdruk neemt het aantal uitvallers onder wethouders toe.  Dit is voor de continu├»teit, stabiliteit en aantrekkelijkheid van het wethouderschap en lokaal bestuur een onwenselijke en schadelijke ontwikkeling. Daarom pleit de Wethoudersvereniging voor het verruimen van de verlofregeling om burn-outs te voorkomen en het aantal uitvallers terug te dringen. Wij hebben in december 2021 een brief gestuurd naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een drietal vragen over het versoepelen van de vaste verlofduur, de uitbreiding van verlofvormen en de uitvoerbaardheid van deze toepassingen. In deze brief pleiten wij voor een versoepeling van de vaste verlofduur van 16 weken omdat het herstel van ziekte soms langer kan duren van de nu maximale 16 weken. Verder vragen wij om de mogelijkheid om verlof op te nemen voor zorg, studie of veranderingen in het gezin om het wethouderschap toegankelijk te houden en ruimte te creeeren voor het persoonlijk leven van de ambtsdrager. Tot slot bieden wij ons aan om mee te denken over de uitvoerbaardheid van deze gewenste aanpassingen. De hele brief is hier te lezen of rechts op deze pagina.