kompas integriteit v2

Brede steun voor rechtsbijstand voor bestuurders met integriteitsbeschuldiging

Eerder deze week gaf onze vereniging een reactie op de nieuwe wetswijziging ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’. Hierop volgend pleiten wij voor een vorm van rechtsbijstand als een bestuurder te maken krijgt met een integriteitsbeschuldiging. Dit is gepubliceerd in een artikel in Binnenlands Bestuur. Na dit besproken te hebben binnen het bestuurlijke Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA), is er brede steun voor ons voorstel. Als vereniging komen wij op voor de belangen van wethouders, waterschapsbestuurders en gedeputeerden. Zo vallen rechtspositionele vraagstukken hier ook onder, en zetten wij ons in voor het verbeteren van de rechtspositie van bestuurders. Dit nieuwe voorstel is weer een stap in de goede richting naar betere bescherming van bestuurders in het geval van een integriteitsbeschuldiging. Na de brede steun ontvangen te hebben binnen het bestuurlijke ORDPA, zijn wij ook aangewezen om het voortouw te nemen in de uitwerking hiervan. 

kompas integriteit v2